T E A M   &   O R G A N I S A T I E   O N T W I K K E L I N G 

 

?

I N  C O M P A N Y

Een interactieve workshop waar kuddedieren als metafoor dienen voor een vitale werkstijl. Waar je jezelf en elkaar kunt leren kennen,  ieder zijn ruimte mag begrenzen en ieder zijn kwaliteiten optimaal mag benutten. Een samenwerking waar je elkaar mag leren waarderen. Juist in de verschillen én de overeenkomsten die er zijn. Wanneer je op het juiste moment weet in én uit te stappen, zorg je goed voor jezelf en voor elkaar.

D U U R :   É É N  D A G D E E L

?

T E A M B U I L D I N G

Wie pakt welke rol? Hoe benut je als team elkaars kwaliteiten? Wat kun je beter uit handen aan een collega geven? Hoe reageren de paarden op jullie manier van samenwerking? Door het werken met de kudde krijg je een terugkoppeling van jouw gedrag en communicatie én natuurlijk zie je ditzelfde proces bij je collega’s. In beweging wordt al het onzichtbare zichtbaar. Ervaring en zelfreflectie staat centraal. Ervaring met paarden is niet nodig.

D U U R :   T W E E   U U R

tot 30 personen

tot 8 personen

tot 16 personen

?

T E A M   T R A I N I N G

Wil je meer verdieping en de opgedane ervaring ook toepasbaar maken naar de werkvloer? Tijdens deze teamtraining werken we met de kudde paarden, waarin jullie een terugkoppeling krijgen van jullie gedrag en communicatie en gaan we dieper in op het groepsproces en individuele interpretaties. We creëren ervaring, reflecteren en werken naar doelstellingen die jullie zelf kunnen gaan toepassen.

D U U R :   É É N  D A G

?

Z E S   M A A N D E N   P R O G R A M M A

Wil je als team een samenwerking vanuit vertrouwen? Waar jullie elkaars kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten leren kennen én waarderen? In zes maanden werken we naar een team waar iedereen het plan in de war kan gooien. Jullie weten wat je aan elkaar hebt en hoe je individueel en als groep kunt handelen. Zelfs als je het (nog) niet weet.

  • Iedere maand één dag praktijktraining met het gehele team
  • Tien uur individuele persoonlijke begeleiding per teamlid
  • Wekelijkse zelfreflectie momenten van één uur op de werkvloer

D U U R :   Z E S   M A A N D E N

*Voor de teamtrainingen en het zes maanden programma maken we een offerte op maat. Afhankelijk van het aantal deelnemers werken wij
met meerdere trainers om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Z I J   H E B B E N   P A A R D E N I N Z I C H T E N   E R V A R E N

O V E R   P A A R D E N I N Z I C H T E N

 

Middenin de randstad, omringd door grote steden als Den Haag en Rotterdam, ligt Paardeninzichten geheel verscholen in natuurgebied het ‘Bieslandse bos’. De paarden leven altijd buiten en in kuddeverband, zodat ze voldoende bewegingsvrijheid en sociaal contact hebben. Doordat zij kunnen voldoen aan hun natuurlijke behoeften, blijven ze fysiek en mentaal in balans blijven. Hierdoor kunnen ze vanuit pure intentie meewerken en waardevolle Paardeninzichten geven. Naast deze idyllische plek, hebben we natuurlijk ook een team van mensen. Iedereen geeft vanuit zijn eigen expertise en op professionele wijze inzichten tijdens de trainingen » Ontmoet de locatie en het team

V O L G   O P   S O C I A L   M E D I A