Wanneer paarden elkaar ontmoeten, ontstaat een kudde. Met hun eigen kwaliteit en eigen karakter leren de paarden elkaar kennen. Ieder paard vind zijn eigen rol in de kudde waarna waardering voor een ieder zal ontstaan. Samen zorgen ze dat er veiligheid in de kudde ontstaat. Wanneer ontmoeten, leren kennen, waarderen en veiligheid samenkomt, ontstaat vertrouwen. Vertrouwen om te weten wie jij bent, wie de ander is en wat een ieder toevoegt aan de kudde. Wanneer er vertrouwen is, ontstaat op natuurlijke wijze een samenwerking. 

P E R S O O N L I J K E   &   O R G A N I S A T I E   O N T W I K K E L I N G 

Onze paardencollega’s geven je inzichten over persoonlijk- en groepsleiderschap, het begrenzen van je eigen ruimte, de verbinding met jezelf én de ander, het kiezen van jouw eigen plek binnen de groep en het samenleven- en werken vanuit vertrouwen. Door het werken met de kudde paarden, ontvang je een terugkoppeling van jouw gedrag, communicatie en interpretatie. Ervaring en zelfreflectie staan in alle activiteiten centraal.

?

P E R S O O N L I J K E   O N T W I K K E L I N G

Wil jij individueel aan het werk met de paarden? Kies dan voor een kennismaking met de kudde of volg een individueel programma van zes maanden waarin je vijf fases doorloopt richting vertrouwen. Vertrouwen in jezelf met alles wat jij bij je draagt. Laat je inspireren door de kudde als leermeester.

?

T E A M-  E N  O R G A N I S A T I E O N T W I K K E L I N G

Ga samen aan het werk met de kudde en ontvang een terugkoppeling van jullie communicatie, samenwerking en interpretatie. Wat doet jullie inbreng met het groepsproces van de kudde? Welke rol pakt ieder voor zich? Met welk paard werk jij gemakkelijk en welk paard geef je liever aan een collega over?

V O L G   O P   S O C I A L   M E D I A