K I N D E R C U R S U S S E N  

 

Onze missie is dat ieder kind die leert paardrijden ook meer leert over gedrag, omgang en communicatie met paarden. Op speelse wijze nemen we kinderen mee in de leefwijze van de kudde paarden. Wat is het natuurlijk gedrag van paarden? Hoe communiceren paarden met elkaar? Hoe werkt de communicatie tussen kind en paard? We gaan aan de slag met lichaamstaal. Wat gebeurt er wanneer je lichaamstaal klein, terughoudend of heel groot is? Wat is het verschil tussen een rustige en een drukke benadering?

Hoe herken je verschillende typen paarden en hoe kun je daarmee omgaan. Kinderen leren hoe ze leiding nemen en hoe ze vertrouwen aan het paard geven. We laten zien hoe de verschillende paarden reageren op spannende voorwerpen. Op deze manier weten kinderen wat de natuurlijke reactie is, wanneer zich voor een paard een spannende situatie voordoet. Hierdoor kunnen zij op zo’n moment beter inspelen op de behoefte van het paard. Ook gaan de kinderen vrijwerken met een paard, waarin ze op basis van lichaamstaal het paard in beweging brengen. Begrijpt het paard de vraag? Geeft hij hetzelfde antwoord als het kind bedoeld?

In onze activiteiten leren kinderen het paard begrijpen én ze leren wanneer het paard hen begrijpt. (On)bewust leren kinderen ook heel veel over zichzelf en in de groepscursussen ook van elkaar.

?

B A S I S C U R S U S   
‘I K   B E G R I J P   D E   P A A R D E N T A A L’

Onderwerpen:

  • Kennismaken met diverse type paarden
  • De samenwerking van de kudde
  • Het begrijpen van de paardentaal
  • De communicatie tussen kind en paard
  • Leiderschap tussen kind en paard

Kosten: € 35,00 (De basis en vervolgcursus samen bedraagt € 65,00)
Duur: 3 uur

?

V E R V O L G C U R S U S   
‘I K   B E G R I J P   D E   P A A R D E N T A A L’

Onderwerpen:

  • Hoe een paard leert
  • Het herkennen van diverse typen paarden
  • De omgang met die verschillende paarden
  • Hoe reageert een paard als hij iets spannend vind?
  • Leiding nemen en vertrouwen geven

Kosten: € 35,00 (De basis en vervolgcursus samen bedraagt € 65,00)
Duur: 3 uur

?

I N D I V I D U E L E    C U R S U S

Evelien gaat samen met uw zoon of dochter individueel aan het werk met de kudde paarden en bovenstaande onderwerpen. De leerervaringen zullen we afstemmen op het kind. Wanneer uw zoon of dochter in het dagelijks leven tegen bepaalde situaties aanloopt, en u wilt uw kind daarin helpen, dan is het mogelijk om van deze situaties een leerervaring met de paarden te maken. Deze cursus start met een kennismaking van één uur, waarna zowel ouder als kind kunnen kiezen voor de gehele cursus van 7,5 uur in een periode van drie maanden. We stemmen de frequentie gezamenlijk af.

Kosten: € 325,00
Duur: 7,5 uur individuele begeleiding in een periode van drie maanden
Deze cursus start met een kennismakingsles van één uur (€ 45,00)

?

D O O R G R O E I   C U R S U S
“H E T   P A A R D   E N   I K”

Kinderen die de basis- en vervolgcursus ‘Ik begrijp de paardentaal’ hebben gevolgd, hebben een certificaat “Ik begrijp de paardentaal” ontvangen. Nadat de kinderen heel veel weten over paardentaal, kunnen de kinderen door middel van ervarend leren doorgroeien om al het geleerde eigen te maken. Op een leuke en speelse manier leren ze veel over de paarden, maar ook over zichzelf en elkaar. In de cursus zijn zowel individuele en groepsopdrachten met paarden en het individuele en het groepsproces van de kinderen is leidend.

Kosten: € 195,00
Duur: 6 x 2 uur

V O L G   O P   S O C I A L   M E D I A