G E D R A G,   O M G A N G   E N   C O M M U N I C A T I E   M E T   P A A R D E N 

Tegenwoordig is het nog ondenkbaar dat we alleen paardrijden. Het aanleren van technieken is niet meer voldoende om op een juiste manier met onze paarden om te gaan. De omgang met paarden vraagt om kennis en bewustwording van hen natuurlijk gedrag, de communicatie tussen paarden onderling én de communicatie tussen mens en paard. Het paard moet zich in vele situaties aanpassen aan de mens. Het minste wat wij kunnen doen is met hen samenwerken en ervoor zorgen dat zij kunnen voldoen aan hun natuurlijke behoeften. 

Paardeninzichten geeft workshops en cursussen aan paardenmensen én paardenkinderen die een betere omgang met paarden willen. Daarnaast willen we preventief bijdragen aan het voorkomen van gedragsproblemen bij paarden. Gedragsproblemen ontstaan veelal door de situatie waar een paard in wordt geplaatst én de wijze van communicatie van mens naar paard. Op inspirerende wijze werken we aan een goede samenwerking tussen mens en paard én het kunnen voldoen van hen natuurlijke behoeften.

?

G E D R A G   &   C O M M U N I C A T I E
B A S I S C U R S U S

Ben jij geïnteresseerd in het gedrag van paarden? Wil meer weten over communicatie tussen paarden onderling, de omgang met paarden en persoonlijk leiderschap? Deze praktijkcursus bestaat uit een basis- en vervolgcursus. In de basiscursus leer je over het natuurlijk gedrag, hoe paarden met elkaar omgaan, welke functies er zijn binnen een kudde, wat leiderschap tussen paarden inhoud en welk gedrag een paard non-verbaal laat zien. Eenmaal terug bij de paarden, zul je signalen en gedrag van de cursus herkennen en begrijpen waarom een paard zo reageert, waardoor je de juiste benadering kunt toepassen óf kunt werken aan het vervullen van een behoeften bij het paard. Thema’s:

 • Natuurlijke leefomgeving
 • Samenwerking van de kudde
 • Paardengedrag en de betekenis daarvan
 • Communicatie tussen mens en paard
 • Leiderschap tussen mens en paard

T I J D   :   1 3. 0 0 – 1 6. 3 0   U U R
D A T A:   B E K I J K   D E   A G E N D A

?

I K   B E G R I J P   D E   P A A R D E N T A A L
B A S I S C U R S U S

Onze missie is dat ieder kind die leert paardrijden de cursus “Ik begrijp de paardentaal” volgt. We nemen kinderen mee in de leefwijze van de kudde paarden. Wat is het natuurlijk gedrag van paarden? Hoe communiceren paarden met elkaar? Hoe werkt de communicatie tussen kind en paard? We gaan aan de slag met lichaamstaal. Wat gebeurt er wanneer je lichaamstaal klein, terughoudend of heel groot is? Wat is het verschil tussen een rustige en een drukke benadering? Ieder kind leert in deze cursus het paard te begrijpen én ze leren wanneer het paard hen begrijpt. (On)bewust leren kinderen ook heel veel over zichzelf én elkaar. Leeftijd t/m 12 jaar. Thema’s:

 • Kennismaken met diverse type paarden
 • De samenwerking van de kudde
 • Het begrijpen van de paardentaal
 • De communicatie tussen kind en paard
 • Leiderschap tussen kind en paard

T I J D  :   1 4. 0 0 – 1 7. 0 0
D A T A:   B E K I J K   D E   A G E N D A

?

G E D R A G   &   C O M M U N I C A T I E
V E R V O L G C U R S U S

Ieder paard is, net zoals ieder mens, een individu op zich. Ieder paard heeft een ander leerproces, een ander karakter, een andere behoeften en ieder paard heeft ook een andere benadering nodig. Dat vraagt niet om een gedragsverandering van een paard, maar een aanpassing in jouw communicatie of omgang, zodat het paard jou begrijpt. We verdiepen ons in deze vervolgcursus meer in jouw communicatie ten opzichte van paarden. Thema’s:

 • Het leerproces van paarden
 • Jouw non-verbale communicatie
 • Hoe neem jij persoonlijk leiderschap
 • Diverse typen paarden
 • De omgang met die diverse typen paarden

T I J D   :   1 3. 0 0 – 1 6. 3 0   U U R
D A T A:   B E K I J K   D E   A G E N D A

?

I K   B E G R I J P   D E   P A A R D E N T A A L
V E R V O L G C U R S U S

Hoe herkennen kinderen verschillende typen paarden en hoe kun je daarmee omgaan? Kinderen leren hoe ze leiding nemen en vertrouwen geven. We laten zien hoe de verschillende paarden reageren op spannende voorwerpen. Op deze manier weten kinderen wat de natuurlijke reactie is, wanneer zich voor een paard een spannende situatie voordoet. Hierdoor kunnen zij op zo’n moment beter inspelen op de behoefte van het paard. Thema’s:

 • Hoe een paard leert
 • Het herkennen van diverse typen paarden
 • De omgang met die verschillende paarden
 • Hoe reageert een paard als hij iets spannend vind?
 • Leiding nemen en vertrouwen geven.

T I J D  :   1 4. 0 0 – 1 7. 0 0
D A T A:   B E K I J K   D E   A G E N D A

?

L E Z I N G E N  

Op inspirerende wijze laten we middels foto’s en filmmateriaal zien wat jij kunt doen om de omgang en communicatie met paarden te verbeteren. En hoe hoe jij gedragsproblemen kunt voorkomen. We geven deze lezingen voor pensionstallen, verenigingen, manege’s of in ruitersportwinkels. Thema’s:

 • Het kunnen voldoen aan de natuurlijke behoeften van paarden
 • Voorkom problemen met trailerladen
 • Jonge paarden voorbereiden
 • Diverse typen paarden
 • Communicatie tussen mens en paard

D U U R   :   2, 5   U U R

?

O N L I N E   K I N D E R C U R S U S

Wil je dat jouw zoon of dochter meer leert over paardentaal en de omgang met paarden? Of ken je kinderen die dit super leuk vinden?! De online cursus “Ik begrijp de paardentaal” duurt 3 weken en bestaat uit leerzame filmpjes, foto’s en vragen over gedrag, omgang en communicatie met paarden. Je ontvangt de cursus per email en kinderen kunnen de cursus op hun eigen moment volgen. Inhoud van de cursus:

 • Natuurlijk paardengedrag
 • De leefwijze van de kudde
 • Paardentaal begrijpen
 • Leiderschap
 • Lichaamstaal
 • Verschillende paardenkarakters

D U U R   :   3   W E E K S E   C U R S U S
D A T A:   B E K I J K   D E   A G E N D A

V O L G   O P   S O C I A L   M E D I A