B E T A L I N G   K I N D E R C U R S U S   ‘H E T   P A A R D   E N   I K’

Leuk dat jouw zoon of dochter deelneemt aan de cursus ‘Het paard en ik’. De aanmelding is definitief na betaling. Evelien stuurt daarna alle praktische informatie per email aan je toe.

CURSUS ‘HET PAARD EN IK’

Kinderen die de basis- en vervolgcursus ‘Ik begrijp de paardentaal’ hebben gevolgd, hebben een certificaat “Ik begrijp de paardentaal” ontvangen. Nadat de kinderen heel veel weten over paardentaal, kunnen de kinderen door middel van ervarend leren doorgroeien om al het geleerde eigen te maken. Op een leuke en speelse manier leren ze veel over de paarden, maar ook over zichzelf en elkaar. In de cursus zijn zowel individuele en groepsopdrachten met paarden en het individuele en het groepsproces van de kinderen is leidend.

Duur: zes x twee uur